Skinnesystemer

NASSAU porte kræver et minimum af plads til montage, da skinneføringen i hvert enkelt tilfælde tilpasses til bygningen.  Afhængig af pladsforhold og ønsker kører portene i skinnesystemer, der gør det muligt at placere den åbne port i lodret eller vandret position over portåbningen eller under loftet. Som udgangspunkt placeres porten så tæt på loftet som muligt, da det sikrer den mest stabile portmontage og optimale rumudnyttelse.

Dette kapitel redegør for de oftest anvendte løsninger indenfor hejseportens skinneføring, med tilhørende relevante indbygningsmål for montage.  Hvis der er tvivl om valg af det korrekte skinnesystem, står eksperter fra NASSAU Door klar til at hjælpe med at finde den rette løsning, samt yde teknisk konsultation og rådgivning.

Korrekte valg af den tekniske løsning for skinneføring og et præcist udført montagearbejde sikrer hejseportens funktionalitet. En stabil placering af køreskinnerne resulterer i let og støjfri åbning af porten.

En korrekt montage af hejseportens komponenter giver maksimal varmeisolering og tæthed.  Udover beskrevne skinneføringstyper kan NASSAU også tilbyde specielle løsninger med f.eks. 2 skinneføringskurver. Sådanne specielle løsninger skal altid forud teknisk afklares med NASSAU Door A/S.

Indbygningsmål

Garageport indbygningsmaal

Bredde (W) måles i lysåbningen. Hejseportens højde (H) måles fra det færdige gulvniveau til topkarmen. Overhøjden (HR) måles fra underkant topkarm til nærmeste forhindring, eksempelvis loft, ledninger eller andre installationer. Sidepladsen (S) måles fra portåbningen og til nærmeste forhindring. Den zone, som er indtegnet med gråt, viser det rum, som hejseporten skal bruge. Hvis der er taghældning, skal der også tages hensyn til dette. Alle NASSAU skinnesystemer leveres med indvendig wireføring, hvilket betyder sikker portdrift uden risiko for personbeskadigelse.

Skinnesystemtyper

Skinneføringen er den bane, som portbladet tilbagelægger i de lodrette og vandrette køreskinner i forhold til bygningens faste konstruktion. Skinneføringen fastlægges i forhold til den plads, som er til rådighed samt loftets hældning. Når den bedste løsning skal vælges, anbefaler vi at gøre brug af NASSAU Door’s mangeårige erfaring til opmåling og fastlægning af optimal skinneføring.

Ledhejseport oversigt
garageport skinnesystem