Disclaimer

JURIDISKE VILKÅR FOR BRUG AF SIDEN

Dette er en beskrivelse af de juridiske betingelser, der er knyttet til brugen af denne webside. Ved anvendelse af siderne er man indforstået med nedenstående retningslinier:

 

1. Afsender

 Denne webside er udgivet af NASSAU Door A/S, Krogagervej 2, 5750 Ringe, Danmark.

2. Indhold 

Informationerne på denne side er primært beregnet på NASSAU’s kunder, pressen, ansøgere, leverandører og studerende. Det er vores ønske at informationerne på denne side er så sandfærdige og fyldestgørende som muligt. Under hensyntagen til dansk lovgivning fraskriver NASSAU sig dog ansvar for opståede situationer på baggrund af oplysninger fra denne side.

3. Ophavsret 

Denne webside er underlagt gældende dansk ret, og eventuelle tvister afgøres i henhold til dansk lov.Ud over gældende dansk lov er der knyttet følgende begrænsninger til brugen af denne side:www.nassaudoor.com eller undersider (inkl. forskellige sprogvarianter) må ikke kopieres, ændres, videresælges eller på anden måde gengives uden NASSAU Door’s skriftlige samtykke. Det er dog tilladt at udprinte materiale til privat og ikke-kommercielt brug, uden videre tilladelse.

4. Links til websiden

 Såfremt der ønskes at linke til denne webside skal linket henvise til forsiden.Det er ikke tilladt at lave dybe links på siden. NASSAU Door A/S kan anmode om at links til siden bliver fjernet uden videre foranstaltning. NASSAU Door A/S fralægger sig ethvert ansvar for sider, der er knyttet til denne side via links.

5. Ansvar 

Brugen af denne side sker på brugerens eget ansvar. NASSAU Door A/S kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader på programmel og udstyr.NASSAU Door A/S fraskriver sig, under hensyntagen til dansk lovgivning, ethvert erstatningskrav som følge af brugen af denne side.

portservice