SIKKERHEDSUDSTYR

SIKKERHEDSUDSTYR

Sikkerhed i portbetjeningen har højeste prioritet hos NASSAU. Portens mange bevægelige dele kræver gennemtænkte sikkerhedsforanstaltninger.

NASSAU porte lever op til sikkerhedskrav

Sikkerhed har altid været en nøgleegenskab i NASSAU’s industriporte, og med NASSAU 9000 har vi udviklet den hidtil mest betjeningsikre ledhejseport. NASSAU 9000 opfylder alle krav iht. DS/EN 13 241 – Notificerende virksomhed er Dansk Teknologisk Institut (nr. 1235).

El-betjente porte er desuden godkendt i henhold til EU’s maskindirektiv.

Sikkerhedstest udført af:

NASSAU porte hvor sikkerheden er i top - nassau DTI
sikre garageporte fra nassau garageport

Fingerklemsikring mellem sektioner

Portbladet er udstyret med en patentanmeldt fingerklemsikring mellem portens sektioner/paneler. 
De konvekse og konkave sektionstoppe og -bunde passer perfekt sammen og umuliggør fastklemning af fingre eller genstande mellem sektionerne.

nassau Bundkantsikring til porte

Sikkerhedsvulst i bundkantliste

Som en ekstra sikkerhed kan el-betjente porte monteres med sikkerhedsvulst i bundkantlisten. 
Denne stopper automatisk porten såfremt portens bundkantliste kommer i berøring med personer eller genstande under lukning.

 

garageporte med øget sikkerhed fra nassau garageport

Fjederbrudssikring

Ved montage af fjederbrudssikring sikres det, at porten ikke styrter til jorden hvis portens torsionsfjeder springer.

garageport med nassau Sikkerhedsfotoceller

Sikkerhedsfotoceller

På el-betjente porte monteres sikkerhedsfotoceller, der automatisk stopper porten såfremt der kommer forhindringer i portåbningen under lukning.

sikker garageport fra nassau garageport

Wirebrudssikring

Ved at montere wirebrudssikring sikres det, at porten ikke styrter til jorden hvis en eller begge portens løftewirer springe.

garageport med øget sikkerhed fra nassau garageporte

Fingerklemskiver ved portruller

Ved at montere en fingerklemsskive foran portens ruller i køreskinnen undgås skader ved at fingrene klemmes mellem portruller og køreskinne.

NASSAU industriport - en sikker port

Indvendig wireføring

Portens løftewirer føres inde i selve køreskinnen hvilket minimerer muligheden for kontakt mellem wire og personer/genstande.

Inspiration

  

Værksteder

NASSAU 9000F industriport ved stenhøj

Landbrug

lodrette vinduer 9000f ledhejseporte galleri

Lager, Fabrik og Logistik

3 blå 9000F NASSAU ledhejseporte til industri

Læs mere om
Speficikationer og Dokumentation

Teknisk beskrivelse af NASSAU sikkerhedsudstyr findes i nedenstående brochure eller i porthåndbog

NASSAU Porthåndbog til industriporte - ledhejseport