Er NASSAU Garageporte Blower Door Testet?

En ”blower door test” er ikke en test af selve Garageporten, men en test af bygningens tæthed generelt. Blæseren sættes op i en døråbning. Vi oplyser om garageportens lufttæthed er klasse 3 (jf. EN 12426) gældende for alle NASSAU garageporte. Derfor kan NASSAU Garageporte ikke være “blower door testet”.

Garageportens isoleringsevne også kaldet garageportens U-værdi på garageport sektion er 0,58 W/m2K

Har du brug for en præcis beregnet U-værdi skal vi lige kende garageportens mål og specifikationer (med/uden rude) En Garageport med rude har en dårlige U-værdi end en Garageport uden rude.

EN 12426/ EN 12427

Lufttæthed

Luftgennemtrængelighed klassifikationer

Class Air permeability

At a pressure of 50 Pa

(M^3/m^2h)

Specification
0 No performance determined
1 24
2 12
3 6
4 3
5 1,5
6 Exceptional: Agreement between manufacturer and purchachaser for both leakage and pressure

Om Blower Door testen

Det har siden 1. april 2006 været et lovkrav i bygningsreglementet, at kontrollere tætheden i nye huse. Alle bygninger, der opføres som bygningsklasse 2020, som er den laveenergiklasse, er der krav om dokumentation af klimaskærmens tæthed. Det kræves ligeledes at trykprøvning skal foretages af en uvildig, kvalificeret tryktester.

Af flere grunde bør dit hus være tæt:

  • Varmen slipper ud omkring vinduer, døre og ved samlinger. Der skal derfor bruges mere energi til at opretholde den passende temperatur.
  • Utætte huse giver træk. Overflader vil føles kolde.
  • Det kan medføre skader på huser. Især hvis fugtigheden er høj, det giver god grobund for skimmelsvamp og råd.

Design og bestil din Garageport her.