Hvad står der i BR2020?

Hvad står der i BR2020?

I Bygningsreglementet og BR2020 er der nye regler, som du skal være opmærksom på

Bygningsreglementet i Danmark stiller fortsat skærpede krav til portes isolerende egenskaber.

Dette gælder også den kommende BR2020 version.

Alle porte fra NASSAU er optimeret mht. isolerende egenskaber.

Dette gælder både den omfattende modelserie NASSAU 9000 samt den helt nyudviklede portmodel NASSAU 8000.

Med den nye NASSAU 8000 port opnås markedets bedste isolerende egenskaber med U-værdi helt ned til 0,4 W/m²K.

Læs mere om NASSAU 8000 ledhejseport her 

Læs mere om NASSAU 9000 ledhejseport her